Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự của Green Space

– Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh.

– Với những nhân sự nòng cốt được đào tạo bởi những trường Đại Học danh tiếng tại Việt Nam cùng với những kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao. 90% tốt nghiệp dại học và trên đại học, bên cạnh nhân viên chính thức thì Green Space còn hợp tác với các đối tác ngước ngoài, mở rộng thị trường trong và ngoài nước

Công trình ghế gỗ nhựa ngoài trời quanh gốc cây

Công trình ghế gỗ nhựa ngoài trời quanh gốc cây

Đội ngũ nhân sự của Green Space

      – Nhân sự vững mạnh thì Công ty mới phát triển bền vững.

– Khơi nhiệt huyết – Tạo hứng khởi trong công việc.

Đặc biệt, quan tâm đời sống nhân viên và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển trong khả năng của mình sẽ tạo động lực để nhân viên cống hiến và nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Chú ý việc tạo dựng cho nhân viên môi trường làm việc năng động và thoải mái để giúp nhân viên có thêm hứng khởi khi bắt đầu cho ngày làm việc mới.