Phương thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng

– Khi đặt hàng tại Green SPace là cách thanh toán dễ dàng nhất là thanh toán khi nhận được hàng, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.
– Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.
Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Green SPace sẽ xác nhận với bạn qua email, điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.

Sau khi mua hàng tại Green SPace cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn thông qua email hoặc tin nhắn SMS.

Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

– Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không thể trực tiếp ở Nhà để nhận hàng và thanh toán.

– Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Green SPace sẽ xác nhận với bạn qua email, điện thoại, tiến hành xác nhận thanh toán, thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.